Programma

HET NIJMEGEN VAN GROENLINKS

Een duurzame, groene stad waar mensen naar elkaar omkijken. Waar iedereen helemaal zichzelf kan zijn, kan werken en groeien. En een fijne plek heeft om te wonen. Voor ons is dat geen sprookje, maar een realistisch ideaal. In Nijmegen vechten we al jaren tegen klimaatverandering, armoede en intolerantie. Het landelijke beleid van de afgelopen jaren en het economische systeem werken ons tegen, maar onze oplossingen zijn creatief en doordacht genoeg om lokaal een groot verschil te maken.

Die oplossingen komen voort uit een heldere visie: in Nijmegen voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar, leven we niet naast elkaar maar samen, zijn we goed voor elkaar en voor de natuur. Want als mensen niet mee kunnen doen, als we niet voor de natuur zorgen, hebben we daar allemaal last van.

Groen en Links zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Precies dáár maken we in de Nijmeegse politiek werk van: duurzaamheid is geen hobby voor de rijken. Wie een noodzakelijke aanpassing aan de woning niet kan betalen, krijgt ondersteuning. Juist wie weinig geld heeft, heeft baat bij lage woonlasten. Juist wie minder gezond is, heeft baat bij een groene en gezonde stad. In onze vergaande plannen voor een duurzame en groene stad houden we rekening met elkaar en doet iedereen mee. Over de uitdagingen die voor ons liggen, zijn we realistisch. Onze oplossingen zijn creatief en gaan tot het uiterste. Onze oproep aan onze mede- Nijmegenaren is dan ook: durf te kiezen voor écht groen en écht links. Voor vernieuwend en vrijzinnig. Voor het Nijmeegste Nijmegen dat we kunnen zijn!

“ We kunnen een stad maken zonder discriminatie, met gelijke kansen voor iedereen, waar we armoede uitbannen, klimaatverandering tegengaan, waar we ons aanpassen aan de wensen en de ruimte van de natuur en niet andersom. Het enige wat ons in de weg staat is onwil en ongeloof. Met onwil kunnen we niet zoveel, maar met ongeloof wel. We kunnen laten zien, aan Nijmegenaren en als Nijmegen dat het wel kan, dat het echt anders kan.”

Quirijn Lokker
lijsttrekker GroenLinks Nijmegen

Ga terug naar de homepage