Programma

Cultuur

Nijmegen de vrijste

In het kort

We investeren structureel extra in cultuur, want cultuur is van levensbelang voor onze stad. We stimuleren talent en innovatie.
Cultuur is van en voor iedereen. Elke Nijmegenaar krijgt toegang tot cultuur.
In Nijmegen is cultuur inclusief en divers en wordt het duurzaam en circulair uitgevoerd.

Cultuur is een essentieel onderdeel van ons leven en van onze stad. Het verbindt ons, biedt plezier, ontspanning, kracht en troost. Kunst, cultuur, creatieve makers en kunstenaars verrijken Nijmegen en zijn van enorme waarde voor de leefbaarheid en de identiteit van onze stad. GroenLinks wil hierin blijvend én extra investeren, juist nu de sector zo enorm onder druk staat. We willen het bestaande aanbod behouden, maar vooral ook ruimte geven aan experimentele, kleine en nieuwe initiatieven. Niet alleen in de binnenstad, maar overal moet cultuur dichtbij zijn. Van de Aldenhof tot in Hof van Holland. Om zelf te maken en om ervan te genieten, ook – of eigenlijk vooral – als je weinig geld hebt. We willen uitbreiding in de breedte, want cultuur is van de Nijmegenaar zelf: hiphop, nachtcultuur, carnaval, levenslied, klassiek, experimenteel. Cultuur is veel, maar niet elitair. In elk geval niet in Nijmegen. Hier is cultuur van en voor iedereen. En altijd duurzaam en diervriendelijk.

Onze actiepunten

 • 1Investeren

  We investeren in ons huidige aanbod en in nieuwe – innovatieve – initiatieven. In onze Stadsbegroting zijn de investeringen in cultuur minimaal gelijkwaardig aan de bedragen in vergelijkbare steden. We blijven inzetten op extra (co-)financiering vanuit het Rijk en de provincie.

 • 2Alle kinderen

  Educatie is onmisbaar binnen cultuurbeleid. Al onze jonge inwoners komen via het onderwijs in aanraking met cultuur. Daarnaast stimuleren we het cultuuraanbod van de instellingen specifiek gericht op jongeren en kinderen.

 • 3Voor iedereen

  Culturele activiteiten zijn toegankelijk voor mensen met een laag inkomen. Dit kan met een stadspas of kortingskaart voor culturele activiteiten. Dit wordt een laagdrempelig en gemakkelijk te gebruiken systeem voor zowel gebruikers als culturele organisaties.

 • 4Toegankelijk

  We waarborgen fysieke toegankelijkheid en bereikbaarheid van culturele instellingen.

 • 5In de wijk

  Wij stimuleren een breed, intercultureel aanbod van voorstellingen, bijeenkomsten en evenementen in onze wijkgebouwen.

 • 6Plek voor makers

  In heel Nijmegen komen ‘makersplekken’: waar creatieve en culturele (amateur)makers kunnen werken. Deze plekken zijn specifiek voor de kleine, zelfstandige initiatieven. We stellen voormalige bedrijfspanden beschikbaar voor culturele en creatieve ondernemers. Bij (nieuw)bouwprojecten kijken we altijd of er ook plaats is voor culturele ondernemers of ateliers.

 • 7Ateliers bouwen

  Er komt in ons atelierbeleid een structureel budget voor zelf bouwen van ateliers. Het gaat om een eenmalig investeringsbudget, waarbij we de kosten terughalen via de huur.

 • 8Hotspots overal

  We spreiden de culturele hotspots binnen Nijmegen, zoals in Nijmegen-West. Waar een lange creatieve verbinding langs de Waal ontstaat met de Honig, de Vasim en het NYMA-terrein.

 • 9Topmuseum

  Een kwalitatief goed museum is onmisbaar in een stad als Nijmegen. Museum Het Valkhof is hard op weg dit museum te worden. We zorgen ervoor dat tijdens en na de verbouwing het museum zowel het erfgoed van onze stad en andere tentoonstellingen op een mooie en toegankelijke manier kan laten zien.

 • 10Mooi Kwartier

  Het Valkhofpark en omgeving, samen het Valkhofkwartier, wordt zo snel mogelijk opgeknapt. Het wordt een plek voor evenementen, met respect voor erfgoed, mens, dier en natuur.

   

 • 11Fijne schouwburg

  De Stadsschouwburg wordt – naast bestaande activiteiten – een ‘culturele huiskamer’’: een laagdrempelige, toegankelijke voorziening die open staat voor gezelschappen uit de stad. De Stadsschouwburg wordt in fases opgeknapt. De Schouwburg wordt verbonden met het stationsgebied.

 • 12Nieuwe Lindenberg

  Het gebouw De Lindenberg is verouderd en krijgt een nieuwe plek of wordt verbouwd. Voorwaarden voor een nieuwe locatie of verbouwing zijn dat het duurzaam is en makkelijk bereikbaar voor iedereen.

 • 13Meer bieb

  De bieb is heel belangrijk voor de stad en werkt aan meerdere maatschappelijke doelen. Dat verdient ook financiering vanuit bijvoorbeeld de programma’s onderwijs en welzijn en niet alleen cultuur. In het snel groeiende stadsdeel Nijmegen-Noord komt een volwaardige bibliotheekfunctie.

 • 14Cultuur werkt

  We verbreden het gemeentelijk cultuurbeleid. Investeren in cultuur biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven: we willen meer samenwerking met andere domeinen, zoals economie, openbare ruimte, welzijn, onderwijs en wetenschap.

 • 15Duurzaam

  (Culturele) evenementen moeten zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk  georganiseerd worden. De gemeente stimuleert en ondersteunt samenwerking tussen festivals hierin en het gezamenlijk gebruiken van duurzame faciliteiten.

 • 16Erfgoed

  Zoveel mogelijk faciliteren we (materieel, organisatorisch) vrijwilligers erfgoed initiatieven zoals: Valkhof bunker, Kazematten Veur-Lent, en het Landhoofd bij de Spoorbrug.

 • 17Fatsoenlijk

  We blijven strijden voor fatsoenlijke betaling voor makers en zorgen dat instellingen de financiële ruimte hebben om daaraan te voldoen.

 • 18Culturele Hoofdstad

  We gaan als ‘Regio 025 Arnhem-Nijmegen’ de nominatie voor Culturele Hoofdstad in 2033 binnenhalen. Dat geeft een welverdiend vliegwieleffect voor de culturele sector. We zetten onze (cultuur)makers en instellingen in het zonnetje, geven een impuls aan de culturele beleving van de stad. Zo wordt Nijmegen nog aantrekkelijker voor toeristen, cultuurmakers, cultuurgenieters en bedrijven.

Dit hebben we al bereikt

We hebben fors meer geïnvesteerd in cultuur: extra geld in het coalitieakkoord en impulsgelden door de coronacrisis. We hebben daardoor veel overeind kunnen houden.

Er is een nieuwe cultuurvisie Groei. met als uitgangspunten cultuur voor en door iedereen, bijdrage aan aantrekkelijke stad en ruimte voor creativiteit en vernieuwing.

Subsidievoorwaarden zijn uitgebreid met de Fair Practice Code (incl. Fair Pay), Code Culturele Diversiteit en de Governance Code Cultuur.

Museum het Valkhof blijft voortbestaan en groeit weer uit tot een museum waarvoor mensen naar Nijmegen komen, de Vereeniging is opgeknapt en de Schouwburg wordt gerenoveerd.

Meer en betere culturele infrastructuur: De Basis, het Festivalhuis, wijkprojecten zoals New Rootz, Hip-hop-initiatieven en cultuureducatie voor kinderen.

Het NYMA-kwartier, met de voormalige gebouwen van Vasim en CP-Kelco, wordt een bruisende plek voor ambacht, recreatie en kunst en cultuur. Hier is ook plaats voor ondernemers die op termijn het Honigcomplex verlaten.

In het Waalfront houden bouwplannen rekening met industrieel erfgoed, zoals delen van de oude Honigfabriek

In de gebiedsontwikkeling van Kanaalzone-zuid/Winkelsteeg hebben we ruimte gereserveerd voor nieuwe culturele hotspots voor creatieve makers.

Er is veel meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Alle subsidie-aanvragers moeten bij aanvraag én rapportage hierover verantwoording afleggen.