Programma

Iedereen voelt zich veilig in Nijmegen

Nijmegen de vrijste

In het kort

In het veiligheidsbeleid komt meer aandacht voor meisjes, vrouwen en LHBTIQ+’ers.
Preventie staat voorop, criminaliteit voorkomen zorgt altijd voor een duurzamere oplossing.
Ons beleid is progressief: legaliseren en decriminaliseren!

Nijmegen moet een veilige haven zijn voor iedereen. Maar veiligheid is helaas nog niet gelijkwaardig. Vrouwen, LHBTIQ+’ers en mensen van kleur voelen zich vele malen minder veilig op straat. Dit verdient extra aandacht en inzet. GroenLinks vindt dat de straat iedereen toebehoort. We doen wat we kunnen om veiligheid te waarborgen voor iedereen, overal in Nijmegen. 

We willen voorkomen dat kwetsbare jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Dus we zetten sterk in op een preventieve aanpak. Wij kijken ook verder dan onze neus lang is als het gaat om softdrugs en sekswerk: decriminaliseren is de beste aanpak.

Onze actiepunten

 • 1Voorkómen

  Preventief jongerenwerk speelt een belangrijke rol in het voorkomen van criminaliteit. Problemen rond criminaliteit beginnen vaak bij kansenongelijkheid. Dat betekent dat we moeten investeren in goed onderwijs en in goede voorzieningen voor de jeugd.

 • 2Veilig voor haar

  Er komt een breed actieplan tegen geweld en intimidatie van meisjes en vrouwen. Het actieplan richt zich op: veiligheid in en rondom scholen, intimidatie op straat en online, in de horeca en op veiligheid thuis en wordt opgesteld met alle belangrijke samenwerkingspartners in de stad en meisjes en vrouwen zelf.

 • 3Veilig voor hen

  LHBTIQ+’ers voelen zich vaker dan gemiddeld onveilig op hun werk, thuis, op straat en in hun buurt. Ook krijgen ze meer te maken met geweld en intimidatie. We investeren in de veiligheid van LHBTIQ+’ers in onze stad. Samen met samenwerkingspartners in de stad, waaronder de doelgroep, maken we een actieplan tegen onveiligheid, geweld en intimidatie.

 • 4Experiment

  Nijmegen blijft meedoen aan het landelijk experiment met legale teelt en aanvoer van cannabis op kleine schaal. Zo wordt de kwaliteit van softdrugs controleerbaar en verdwijnt drugscriminaliteit. We zien de beperkingen van dit experiment, we zien dit als een eerste stap naar de legalisering en decriminalisering van soft-drugs.

 • 5Bewustwording

  Bij de politie komt meer bewustwording en training over vooroordelen, discriminatie en racisme. Etnisch profileren mag in Nijmegen niet meer voorkomen.

 • 6Cybercrime

  Whatsapp-fraude, phishing en sextortion (chantage met seksueel getinte foto’s of video’s), en andere cybercriminaliteit bestrijden we hard. Tegelijkertijd maken we inwoners bewuster van de risico’s en daarmee meer weerbaar. We richten ons niet alleen op de weerbaarheid van de inwoner, we gaan ook meer investeren in de cyber security van de gemeente, zodat ook daar je gegevens altijd goed worden beschermd.

 • 7Lasershow

  We vervangen consumentenvuurwerk door bijvoorbeeld een laserlichtshow. Dat maakt oud en nieuw veiliger voor ons allemaal (vooral voor hulpverleners), houdt de lucht schoner, leidt tot minder afval en voorkomt dierenleed. We vieren feest op een veilige en milieuvriendelijke manier.

 • 8Wapenvrij

  We zijn tegen het bewapenen van BOA’s.

 • 9Liever geen camera’s

  Het inzetten van cameratoezicht wordt alleen toegepast bij zwaarwegende veiligheidsredenen en nooit langer dan noodzakelijk.

Dit hebben we al bereikt

We hebben voorwaarden gesteld aan het meedoen aan de landelijke wietproef. Bijvoorbeeld dat het in samenwerking met coffeeshops wordt ingevoerd en zij als gesprekspartner serieus worden genomen.

We hebben de tippelzone open gehouden. Het is een plek gebleven waar sekswerkers veilig kunnen werken en laagdrempelig toegang krijgen tot de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast mogen nu meer nieuwe sekswerkers op de zone werken.

Het stoepkrijtverbod is uit de APV gehaald. Zo kunnen kinderen en creatievelingen de straten weer opfleuren en het geeft ook ruimte voor bewustwordingsacties.

Nijmegen heeft een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.

We hebben een eerste start gemaakt met het actieplan tegen straatintimidatie van meisjes en vrouwen.