Programma

Inleiding

Nijmegen de sociaalste

In het Nijmegen van GroenLinks…

… woon, werk en leef je in een prettige, gezonde, groene omgeving, samen met anderen. Dat begint met voldoende geschikte en betaalbare woningen voor iedereen. Dakloosheid is een probleem van het systeem, dus van ons allemaal. Vóór alles heb je een dak boven je hoofd nodig, dus daar zorgen we voor. En werken gaat niet alleen om geld verdienen, het gaat over doen wat je belangrijk vindt, over groeien en ontwikkelen. Daar heeft iedereen recht op. Wie daarin door afkomst of achtergrond geen eerlijke kans krijgt, helpen we op weg. Vooral voor jongeren spannen we ons extra in. Verder zijn we er als GroenLinks van overtuigd dat armoede op te lossen is. Wie zorg en ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen, om prettig te leven, krijgt precies de hulp die nodig is.

… doen we het zo

Landelijk rechts beleid compenseren we met lokale linkse steun! Om die allersociaalste stad te zijn moet de gemeente zich nog actiever bemoeien met de woningmarkt. En we moeten opnieuw kijken naar wat de gemeente méér kan doen om iedereen gelijke kansen te geven en mensen aan werk of aan fijne en zinvolle tijdbesteding te helpen. Daarbij draait het niet om de regels, maar om het leven en de behoeften van die ene unieke mens.

“Als gemeente moeten we erkennen en herkennen dat iemand niet alleen maar arm is, of alleen maar werkloos. We moeten kijken naar iemands hele leven en durven kiezen voor slimme en onconventionele oplossingen.”

Quirijn Lokker, lijsttrekker