Programma

Internationaal solidair

Nijmegen de vrijste

In het kort

Samenwerking lokaal én internationaal is essentieel.
Nijmegen is thuis voor iedereen die er woont, ook als je internationale roots hebt.
Nieuwe Nijmegenaren blijven langer in beeld voor een echt duurzame inburgering.

Nijmegen is een stad die staat voor gelijkwaardigheid en solidariteit. We hebben een ruime blik die verder kijkt dan de gemeente- en landsgrenzen. Iedereen die Nijmegen als zijn thuis kiest, hoort bij de stad. Nieuwe Nijmegenaren, internationale studenten, arbeidsmigranten en expats zijn meer dan welkom. We zijn trots op ons internationale karakter. Dat versterken we met prachtige evenementen zoals de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten, GoShort en InScience filmfestival. 

Samenwerkingsverbanden zoeken we internationaal ook in onze nabije omgeving. Belangrijke samenwerkingen op het gebied van economie en maatschappij vormen we met Duitse gemeentes in de Euregio Rijn-Waal. Ook is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een nieuwe samenwerking waarin we onszelf als groene regio internationaal op de kaart zetten.

Nieuwe Nijmegenaren krijgen een warm welkom. Zij verdienen alle aandacht en ondersteuning bij het opbouwen van een nieuw leven in onze gastvrije stad.

Onze actiepunten

 • 1Gastvrij

  Nijmegen was, is en blijft altijd gastvrij. Als het nodig is zetten we onze stadspoorten en ons hart open. Zoals we najaar 2021 doen voor mensen die Afghanistan zijn ontvlucht. Vanzelfsprekend!

 • 2Ondertussen

  Ook statushouders die eerder naar Nederland kwamen, kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de nieuwe Wet Inburgering. Deze ‘ondertussengroep’ blijven we actief ondersteunen naar opleiding en werk.

 • 3Aansluiten

  We onderhouden goede contacten met (informele) zelforganisaties van vluchtelingen en leiden uit elke vluchtelingengemeenschap ervaringsdeskundigen op, zodat de begeleiding en inburgering optimaal aansluit bij de verschillende groepen vluchtelingen.

 • 4Nijmeegs netwerk

  Voor Nijmeegse statushouders wordt woonruimte in Nijmegen of directe omgeving gezocht, zodat het al opgebouwde netwerk tot steun kan zijn

 • 5Geen mens is illegaal

  We zorgen ervoor dat mensen zonder documenten in Nijmegen op een menswaardige manier kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor stellen wij de huidige WA-verzekering van de gemeente ook open voor hen. Bovendien maken wij budget vrij voor scholing en opleidingen voor ongedocumenteerden.

 • 6Internationale festivals

  We helpen internationale festivals weer op de been na corona en trekken nieuwe festivals aan.

 • 7Nieuwe contacten

  We maken nieuwe soorten internationale contacten. De gemeente haakt aan bij internationale contacten van onderwijsinstellingen, activisten, sportverenigingen en anderen. We leggen prioriteit bij contacten binnen de Europese Unie (hiervoor kunnen we ook Europese subsidiestromen aanboren). Lerende van de oude stedenbanden gaan we geen nieuwe stedenbanden aan voor onbepaalde tijd.

 • 8Euregio

  De Euregio is onbekend voor de meeste Nijmegenaren. We gaan met scholen, opleidingen, (sport)verenigingen, culturele instellingen en historische verenigingen aan de slag om deze grensoverschrijdende samenwerking kleur en inhoud te geven en de samenwerking uiteindelijk grensontkennend te maken.

 • 9Shelter City Nijmegen

  De gemeente blijft deelnemen aan het Shelter City programma om verdedigers van mensenrechten uit andere landen een veilige plek te bieden.

 • 10Fairtrade

  We stimuleren inwoners, instellingen en bedrijven fairtrade in te kopen en zo eerlijke handel wereldwijd te promoten. Het inkoopbeleid van de gemeente, als Fairtrade Gemeente, loopt hierin uiteraard voorop.

Dit hebben we al bereikt

Shelter City is ondersteund, we vangen twee mensenrechtenverdedigers op per jaar. De afgelopen jaar waren dat er vanwege corona niet acht, maar zeven.

Duurzame uitstroom en aansluiten bij talenten is het uitgangspunt als we nieuwkomers naar werk begeleiden. Daarbij is speciale aandacht voor vrouwelijke nieuwkomers.

Kinderopvang voor nieuwkomers bij taalonderwijs en maatschappelijke participatie.

Voldoende tolken om goed te communiceren met nieuwkomers, vooral in het begin, als zij de Nederlandse taal nog niet beheersen.

In azc’s is extra aandacht voor de behoeften van vrouwen en LHBTIQ+’ers.