Programma

Fel tegen racisme en discriminatie

Nijmegen de vrijste

In het kort

Het wordt elke Nijmegenaar duidelijk dat racisme en discriminatie in Nijmegen een no go is.
We ondersteunen LHBTIQ+’ers gericht op de plekken waar dat nodig is.
We maken van Nijmegen een inclusieve stad, waar diversiteit ruimte krijgt en gevierd wordt.

Elke Nijmegenaar is anders. En verschillen moet je vieren, vinden wij. In Nijmegen respecteren we wie je bent, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, hoe arm of rijk je bent, wat je fysieke gesteldheid is, waarin je gelooft, welke voornaamwoorden bij jou horen of van wie je houdt. We willen dat je voelt dat je erbij hoort en dat je tegelijkertijd je religie, cultuur en eigenheid kunt vieren. En dat je die van anderen leert kennen en waarderen. We doen er alles aan om discriminatie en polarisatie in beeld te krijgen, zodat we het gericht en stevig tegen kunnen gaan. Onwetendheid en onbekendheid pakken we aan door met elkaar in gesprek te gaan.  Zo worden we zo open en inclusief als we maar zijn kunnen.

Onze actiepunten

 • 1 Inclusie is een werkwoord

  We maken echt werk van de Lokale Inclusie Agenda. We vertrouwen niet alleen op het aanpassen van bestaand beleid maar zetten ook in op nieuw beleid. Het VN-verdrag Handicap is hierbij de norm. Hiervoor reserveren we budget zodat we ook extra slagen kunnen maken.

 • 2Aanpakken!

  Racisme en discriminatie sporen we op en pakken we aan. Er komt een gemeentelijke campagne om aangiftebereidheid bij discriminatie te stimuleren en een aanpak tegen straatintimidatie. Wanneer er ergens sprake is van racisme of discriminatie gaat de gemeente actief aan de slag om dit aan te pakken. Ook racistisch toelatingsbeleid in de horeca pakken we keihard aan, desnoods door het intrekken van de horecavergunning.

 • 3Geen inclusie, geen geld

  Actief inclusie- en diversiteitsbeleid, met aandacht voor anti-racisme en anti-discriminatie, is een voorwaarde voor organisaties, instellingen en bedrijven die een subsidierelatie hebben met de gemeente. We beginnen met een onderzoek naar de diversiteit en inclusie binnen de gemeentelijke organisatie, en verbinden daaraan concrete doelen met betrekking op bijvoorbeeld afspiegeling van de samenleving.

 • 4Elkaar ontmoeten

  We stimuleren interculturele ontmoeting in wijkcentra, bij (bedrijfs)evenementen en festivals. Dit verankeren we ook in subsidievoorwaarden.

 • 5Onacceptabel

  Etnisch profileren binnen de gemeentelijke organisatie is onacceptabel. Er komen heldere regels en training van medewerkers om etnisch profileren tot het verleden te laten horen.

 • 6Ken het verleden

  De Nederlands en Nijmeegse geschiedenis kennen problematische periodes, met kolonialisme en slavernij. In Nijmegen erkennen we deze zwarte bladzijden en het feit dat deze tot de dag van vandaag gevolgen hebben voor onze stad en voor onze inwoners. We nemen het initiatief tot een project waar Nijmeegse scholieren, bijvoorbeeld samen met historici van de universiteit, onderzoek doen naar de herkomst van Nijmeegse straatnamen en wat de rol van deze personen/plekken in de geschiedenis is geweest. De gemeente ondersteunt hierin.

 • 7Straatnamen

  We willen meer oog voor inclusie en diversiteit bij straatnaamgeving, bijvoorbeeld door het oprichten van een adviesraad. Maar in elk geval krijgen Nijmegenaren er zelf meer over te zeggen.

 • 8Keti Koti

  Wordt een officiële Nijmeegse feest- en herdenkingsdag.

 • 9SchoolsOUT

  Alle Nijmeegse scholieren krijgen goede voorlichting over seksualiteit en seksuele ontwikkeling. Hierin is aandacht voor seksuele gezondheid en seksuele diversiteit essentieel. Het succesvolle SchoolsOUT-programma verbreden we naar jongerenwerk, jongerenorganisaties, sportclubs en welzijnsorganisaties. We maken daarnaast vaart met een stadsbrede aanpak – op dezelfde leest geschoeid – tegen racisme en discriminatie.

 • 10Emanciperen

  De emancipatie van LHBTIQ+’ers binnen culturele en religieuze groepen én binnen (sport)verenigingen wordt actief en financieel ondersteund.

 • 11Tegen vereenzaming

  Voor specifieke groepen binnen de LHBTIQ+-gemeenschap – zoals ouderen, bi-culturele LHBTIQ+’ers en trans en non-binaire personen – zetten we ons als gemeente extra in. Zo willen we bijvoorbeeld vereenzaming binnen deze groepen tegengaan. We ondersteunen hiervoor regenboogorganisaties op het gebied van beleid en financiën.

 • 12Genderneutraal

  We respecteren de genderbeleving van iedere individuele Nijmegenaar. De gemeente communiceert genderneutraal en vraagt niet onnodig naar iemands genderidentiteit.

 • 13Gelijkheid

  We onderzoeken de positie van transgender personen op de Nijmeegse arbeidsmarkt. Wanneer er sprake is van ongelijkheid, oneerlijkheid of discriminatie maken we een plan om dit aan te pakken.

 • 14Alle gezinnen

  Alle gezinnen. De gemeente respecteert verschillende gezinssamenstellingen en samenleefvormen, bijvoorbeeld meeroudergezinnen. En houdt hier rekening mee in haar communicatie en dienstverlening. Ze geeft hiermee het goede voorbeeld voor bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen en andere organisaties.

 • 15Taalstages

  Er komen convenanten met groepen ondernemers (winkelcentra, binnenstad, bedrijventerreinen) en instellingen om taalstages te organiseren voor inburgeraars.

 • 16Toegang

  De gemeente organiseert een toegankelijk aanspreekpunt voor nieuwe Nijmegenaren. Bewoners van een azc krijgen toegang tot dezelfde voorzieningen als andere inwoners van Nijmegen.

Dit hebben we al bereikt

We vieren diversiteit zo vaak mogelijk en hangen op speciale dagen de regenboogvlag aan de Stevenskerk.

Coming out-dag wordt gesubsidieerd.

Er komt speciale aandacht voor begeleiding van vrouwen en LHBTIQ+’ers op de azc’s.

Het nationale Regenboog Stembusakkoord is uitgangspunt bij nieuw beleid.

Sinterklaas is voortaan een feest voor iedereen, met Pieten die passen bij deze tijd.

De succesvolle SchoolsOUT-aanpak (voor LHBTIQ+-acceptatie) wordt doorontwikkeld voor het thema racisme.