Programma

Gezond en sportief

Nijmegen de groenste

In het kort

Onze groene en schone stad nodigt uit tot bewegen.
Sport is voor iedereen belangrijk. Dus maken wij het bereikbaar en betaalbaar…
… en ondersteunen we Nijmeegse sportverenigingen.

Een groene, gezonde omgeving is belangrijk voor iedereen. We willen nog schonere lucht en nóg meer mogelijkheden voor iedereen om buiten te zijn en daarvan te genieten. We verleiden Nijmegenaren om in beweging te blijven met speelvoorzieningen, groene routes in en om de stad, routes speciaal voor mountainbikers, ommetjes door wijken en parken en veel zwemwater. We zorgen dat  iedereen hiervan gebruik kan maken.

Nijmegen heeft een groot aanbod van sporten die bij een vereniging of club beoefend kunnen worden. Dit houden we graag zo: we steunen sportverenigingen, zodat zoveel mogelijk mensen samen kunnen sporten. We vinden het belangrijk dat echt iedereen mee kan doen en maken sporten ook mogelijk voor wie weinig geld of een beperking heeft. 

We gaan gestaag door met het verduurzamen van sportaccommodaties.

Onze actiepunten

 • 1Betaalbaar

  We zorgen dat iedereen die dat wil, kan sporten bij een vereniging. Met de meedoenregeling, Stichting Leergeld en de sportverenigingen zelf, blijven we ons hiervoor inzetten.

 • 2Toegankelijk

  Ook als je een beperking hebt, moet je kunnen sporten. We maken alle Nijmeegse sportaccommodaties toegankelijk voor iedereen. En blijven ‘Uniek Sporten’, voor mensen met een handicap, steunen.

 • 3Samen

  Samen sporten betekent ook samen met bewoners met een andere culturele achtergrond of LHBTIQ+ ers. Geweld, racisme en pesterij gaan we actief tegen, ook in de sport.​

 • 4Kinderen stimuleren

  Om meer jongeren te laten sporten kunnen alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kennismaken met verschillende sporten en verenigingen. De deelname van jongeren met een migratieachtergrond – vooral meisjes – aan sportverenigingen wordt extra gestimuleerd.​

 • 5Scholen en sport

  Sportverenigingen werken al samen met het onderwijs, naschoolse opvang, fitnesscentra, zorginstellingen en elkaar. Dit juichen we toe en willen we verder versterken. Streven is dat scholen sport als naschoolse activiteit aanbieden.​ 

 • 6Buurtsportcoaches

  We blijven buurtsportcoaches inzetten. Zij stimuleren dat kinderen en jongeren in hun vrije tijd meer bewegen. 

 • 7Fietsen en zwemmen

  We zorgen dat iedere Nijmegenaar, ongeacht leeftijd of achtergrond, kan leren zwemmen en fietsen. De gemeente ondersteunt financieel en wijst de weg naar vrijwilligers.

 • 8Ondersteunen sportverenigingen

  We helpen sportverenigingen inhoudelijk, financieel en met goede communicatie en we ondersteunen zelf- of medebeheer van sportaccommodaties. We ondersteunen sportverenigingen om vrijwilligers te vinden en houden en besteden extra aandacht aan segregatie en gentrificatie. We geven geen financiële steun aan commerciële sportverenigingen zoals fitnessclubs of NEC.

 • 9Goede zwembaden

  We zorgen dat er voldoende zwembaden in Nijmegen zijn. Alle zwembaden moeten duurzaam zijn, toegankelijk voor iedereen en goed bereikbaar voor zwemmers en kinderen uit wijken waar bewoners minder bewegen.

 • 10Zonnig sporten

  De daken van de sportaccommodaties leggen we vol met zonnepanelen. 

 • 11Overal bewegen

  We investeren in een aantrekkelijke en groene openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en ontmoeten. Hoe? Met (natuur)speeltuinen, voetbalveldjes en beweegtoestellen, skatebanen en plekken om te zwemmen en met tappunten voor drinkwater. Zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen,  rookvrij en met duidelijkheid over bijvoorbeeld waar mountainbikers welkom zijn en waar niet. Ook komen er veel nieuwe bankjes bij, in woonwijken en in parken en bij de speelplekken van de gemeente. We maken zichtbaar waar de bankjes staan door ze toe te voegen op bestaande kaarten zoals die bij wandel- en fietsknooppunten.

 • 12Bijzondere routes

  We gaan door met het maken van aantrekkelijke groene beweegroutes en ommetjes (o.a. om de stad te verbinden met het ommeland), ook voor minder validen en mensen die hier minder makkelijk gebruik van kunnen maken en met aandacht voor biodiversiteit. De groene beweegroutes door de spoorkuil van Waal tot aan Heumensoord en langs de Waal/Spiegelwaal worden uitgebouwd tot iconische routes met grote uitstraling.

 • 13Kwetsbare verkeersgebruikers

  Om kwetsbare verkeersdeelnemers uit te nodigen om actief mobiel te zijn, worden er routes gecreëerd langs functionele locaties zoals scholen, winkels en OV opstappunten, van de ene wijk naar de andere en ook naar onze mooie groene (buiten)gebieden.

Dit hebben we al bereikt

Op talloze plekken in de stad, langs trapveldjes, fietsroutes en parkjes, zijn nieuwe openbare watertappunten geplaatst. Dat scheelt niet alleen veel zwerfafval, het houdt mensen ook gezond en vrij!

De openbare ruimte wordt zoveel mogelijk ingericht om prettig in te recreëren en sporten voor iedereen. Daarbij kun je denken aan groene loop- en wandelroutes, schaaktafels en beweegroutes.

Er komt een nieuw watersportcentrum aan de Spiegelwaal voor roeiers, zeilers, kanovaarders en de Nijmeegse reddingsbrigade.

Sportverenigingen krijgen meer mogelijkheden om hun sportaccommodatie zelf te beheren.

Bestaande zwembaden worden verduurzaamd.