Programma

Meer participatie en meer werk

Nijmegen de sociaalste

In het kort

We blijven vechten voor kansengelijkheid op de arbeidsmarkt
Ondersteuning van jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven leidend in ons beleid
Uitbuiting van werknemers is onacceptabel

Werk is meer dan alleen de zekerheid hebben van een inkomen. Werken is ook onderdeel van wie we zijn, met wie we omgaan en waar we voor staan. De coronacrisis heeft dit fundament op losse schroeven gezet: velen konden plotseling niet meer werken of moesten noodgedwongen ander werk doen. Dit heeft weer eens extra duidelijk gemaakt welke plek werken heeft ingenomen in onze manier van leven. Waardevol werk – een baan of vrijwilligerswerk – is onderdeel van een zinvol bestaan. Wij willen dat Nijmegen de stad is waar je zulk werk hebt: of je nou aan het begin van je carrière staat, al langer werkzaam bent of op zoek bent naar een baan. Extra aandacht gaat uit naar jongeren, mensen die moeite hebben om een plek te verwerven op de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van arbeidsmigranten. Iedereen heeft recht op een fijne werkplek.

Onze actiepunten

 • 1Passend werk

  Wie wil werken, moet ook kunnen werken. We doen er alles aan om voor iedereen, ongeacht een handicap, passend werk te vinden.

 • 2Basisbanen à la GroenLinks

  Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werk doen waar ze een fatsoenlijk loon mee verdienen en waar ze gelukkig mee kunnen zijn. We starten een pilot met ‘Basisbanen à la GroenLinks’ zoals dat ook in Groningen loopt. Die banen zijn niet verplicht en zijn géén dagbesteding of werkverschaffing, maar banen op maat. Ze passen bij het talent en de ambitie van de werkzoekende en dragen waar mogelijk bij aan het maatschappelijk leven in de stad.

 • 3Duwtje voor jongeren

  Jongeren zijn hard getroffen door de coronacrisis. Het zoeken van een baan heeft voor de meesten flink vertraging opgelopen, net als het vinden van een stageplek. We blijven zoeken naar mogelijkheden om jongeren een duwtje in de rug te geven op de arbeidsmarkt.

 • 4Hard tegen racisme

  Institutioneel racisme op de arbeidsmarkt is onacceptabel. De gemeente treedt (pro-)actief op tegen racisme en discriminatie op het werk.

 • 5Stages vergoeden

  Wie werkt, verdient een salaris! Dat geldt ook voor stagiaires die vaak een essentieel onderdeel vormen van het personeel binnen een organisatie. Bij gemeentelijke aanbestedingen mogen alleen bedrijven meedoen die fatsoenlijke stagevergoedingen betalen.

 • 6Sekswerk

  We decriminaliseren sekswerk. Sekswerk is werk. Ook buiten de tippelzone verbeteren we de werkomstandigheden voor en de veiligheid van sekswerkers. Het wordt mogelijk voor sekswerkers om vanuit huis te werken. En het wordt makkelijker om een vergunning te krijgen. Samen met sekswerkers gaat de gemeente aan de slag om beleid te maken dat sekswerkers het werken op een veilige manier mogelijk maakt.

 • 7Veilig werk

  Sociale werkplaatsen bieden een veilige, beschutte werkplek voor mensen die geen kans maken op de reguliere arbeidsmarkt. Deze blijven daarom ook bestaan.

 • 8Welkom werk

  We staan voor een goede positie van arbeidsmigranten. Daarom blijven we ons inzetten voor fatsoenlijk werkgeverschap zonder uitbuiting.

Dit hebben we al bereikt

Er zijn afspraken gemaakt in het Regionaal Arbeidsmarktbeleid over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, personen zonder startkwalificatie en personen met een handicap

We hebben een ‘Jongerenpact’! Het Werkbedrijf en de gemeente gaan er met bedrijven en organisaties in de regio voor zorgen dat er werk gecreëerd wordt waar jongeren makkelijk instromen, werkritme opdoen en kunnen doorstromen.