Programma

Zonder armoede en vrij van schulden

Nijmegen de sociaalste

In het kort

We gaan uit van vertrouwen en verzachten het harde landelijke beleid.
We doen er alles aan om armoede uit te bannen. Wie steun nodig heeft, krijgt dat gemakkelijk.
Vaak gaan de problemen over meer dan alleen geld. Dat vraagt altijd om maatwerk.

Als GroenLinks zijn we fel tegen het harde, wantrouwende beleid dat vanuit de landelijke politiek is gevoerd. We zijn niet blind voor de pijn die dit beleid nog steeds veroorzaakt. In Nijmegen staat allereerst de behoefte van de mens centraal. Wie een uitkering krijgt, een laag inkomen heeft of in de schulden zit, krijgt alle mogelijke ondersteuning om goed en zonder geldstress te leven. Wie geldzorgen heeft, heeft vaak ook andere zorgen. Die ondersteuning moet dus zoveel mogelijk op maat zijn. Maar, zolang gemeentemedewerkers moeten werken met landelijke regels gericht op controle en het tegengaan van fraude, moet de gemeente eigenwijs zijn en ons sociale hart de basis laten zijn van ons beleid. We moeten er absoluut zijn voor degenen die worstelen om rond te komen. Want dat vinden we geen leven.

Onze actiepunten

 • 1Helder over steun

  Er komt een overzichtelijk systeem waarmee meteen duidelijk is op wat voor uitkeringen en armoedeverlichtende regelingen iemand recht heeft. We willen heldere en toegankelijke regelingen. We zorgen ervoor dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Dus…

 • 2Zonder drempels

  … we draaien het aanvragen van toeslagen om. Inwoners waarvan we weten dat ze recht hebben op een regeling worden daarover benaderd door de gemeente. Degenen die de gemeente het hardst nodig hebben mogen geen drempels ervaren bij het vragen van hulp. Het wordt de gemeente dan ook aangerekend wanneer er te weinig gebruik gemaakt wordt van regelingen.

 • 3Ontbijt op school

  Samen met de Voedselbank en de lokale middenstand gaan we een pilot draaien waarbij basisschoolleerlingen ontbijt op school krijgen. Ze leren dan tegelijkertijd over gezonde voeding. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die in armoede opgroeien vaak niet of slecht ontbijten.

 • 4Bijverdienen in de bijstand

  De regels voor bijverdienen in de bijstand zijn veel te streng en contraproductief. We blijven zoeken naar mogelijkheden om mensen in de bijstand tot €500 bij te laten verdienen. Er komt een repressievrije bijstand: mensen in de bijstand moeten de mogelijkheid hebben om bij te kunnen verdienen en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Ze krijgen vertrouwen én goede begeleiding. Bijvoorbeeld via sociale coöperaties die mensen die langdurig in de bijstand zitten met behoud van uitkering helpen een eigen bedrijfje te beginnen.

 • 5Basisinkomen

  Als er pilots met het basisinkomen zijn vanuit de landelijke overheid, doet Nijmegen daaraan mee.

 • 6Stop menstruatie-armoede

  We gaan door met het bestrijden van menstruatie-armoede: ook scholieren en studenten moeten gratis toegang krijgen tot menstruatieproducten.

 • 7Meer saneren

  We voorkomen uitzichtloze situaties en langslepende schuldhulptrajecten. We gaan veel meer saneren, zodat mensen eerder een nieuwe start kunnen maken. Hierbij is speciale aandacht voor jongeren, met een ‘Tweedekansfonds’.

 • 8Gratis fiets

  Mensen met een laag inkomen of een uitkering krijgen een gratis fiets. Hiervoor komt een aparte aanvraag of dit wordt ondergebracht in de meedoenregeling.

 • 9Houvast voor chronisch zieken

  Mensen die chronisch ziek zijn in de bijstand – dus geen uitzicht hebben op werk – krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente en maximale financiële bijstand.

 • 10Maatwerk

  Werk is niet de enige manier om te participeren in de samenleving. Mantelzorger, vrijwilliger, oppasouder; het zijn allemaal manieren om bij te dragen aan de directe leefomgeving. In plaats van hardere sollicitatieplichten, willen we daarom meer maatwerk in de bijstand.

 • 11Generatiearmoede doorbreken

  Voor je kansen op een goed leven doet het er nog steeds toe waar je wieg staat. Wie opgroeit in armoede worstelt vaak zijn hele leven om dezelfde school, hetzelfde werk te kunnen doen als iemand die niet in armoede opgroeide. Die ongelijkheid vinden wij onacceptabel en we willen er alles aan doen om dit mechanisme te doorbreken. Met samenhangende zorg en ondersteuning door het buurtteam, door voorlichting aan leerkrachten over schooladviezen en aan kinderen over hun toekomstmogelijkheden.

Dit hebben we al bereikt

Een gratis busabonnement voor alle minima

Behoud van de aanvullende ziektekosten- en meedoenregeling

De beste regelingen van het land tegen armoede bij kinderen

Uitgebreide regelingen voor mensen met een minimum inkomen

Extra uitgiftepunten (nu dus door de hele stad) voor menstruatieproducten, o.a. de voedselbank. Beschikbaarheid in openbare gebouwen wordt aan gewerkt.

Ruimere mogelijkheden om bij te verdienen in de bijstand

Stevige lobby naar landelijke overheid voor verhoging van het minimumloon naar €14