Programma

Niemand dakloos

Nijmegen de sociaalste

In het kort

Iedereen in Nijmegen heeft recht op een woning.
We ondervangen dakloosheid in een vroeg stadium.
We blijven tegen een bedelverbod.

In Nijmegen slaapt niemand onder de brug; dat is ons uitgangspunt. We doen er alles aan om mensen die dakloos zijn geraakt passende opvang te bieden en waar mogelijk te ondersteunen. Het hebben van een dak boven je hoofd is daarbij het begin; het startpunt van een waardig bestaan.

Mensen worden meestal dakloos door het systeem en niet door hun eigen toedoen. Veel mensen die dakloos zijn hebben complexe problematiek. Zij verdienen goede ondersteuning en: housing first! Wat in elk geval niet helpt: een bedelverbod. Dat voorkomt geen overlast en is zeker geen oplossing voor dakloosheid. Wij willen structureel investeren in oplossingen om de problematiek rondom daklozen aan te pakken, Een nieuwe ontwikkeling is dat mensen op straat belanden door acute financiële problemen. Dat moeten we als gemeente echt zien te voorkomen en dat kunnen we ook.

Onze actiepunten

 • 1Eerst een huis

  Housing first blijft leidend in onze aanpak voor dakloosheid.

 • 2Actieplan

  GroenLinks start een radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. Het bevat vijf speerpunten: (1) een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze, (2) extra beurzen voor voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen, (3) ‘straatadvocaten’, (4) een vast briefadres voor daklozen en (5) extra begeleiding, omdat bijna altijd sprake is van complexe problematiek.

 • 3Ruimhartig

  We zorgen voor een ruimhartige uitvoering van de Participatiewet: iemand van boven de 18 jaar thuis laten wonen, of in huis nemen, moet niet leiden tot korting op een uitkering. Dit werkt dakloosheid namelijk in de hand. 

 • 4Centraal loket

  Er komt een centraal loket voor mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. Van hieruit kan ondersteuning geboden worden bij het vinden naar passende hulp. Dit heeft ook een preventieve functie en moet bijvoorbeeld economisch daklozen kunnen ondersteunen.

 • 5Organisaties helpen

  Als gemeente houden we het netwerk van zelfstandige organisaties die hulp bieden bij dakloosheid in stand en bieden we waar nodig ondersteuning. Deze organisaties zijn essentieel in de aanpak van dakloosheid in Nijmegen, daarom willen we de samenwerking verbeteren en waar nodig faciliteren.

 • 6Bedelen mag

  Natuurlijk doen we er alles aan om te voorkomen dat iemand moet bedelen. Dat dat nog niet lukt rekenen we onszelf en de samenleving aan. Groenlinks Nijmegen blijft principieel tegen een bedelverbod. 

Dit hebben we al bereikt

De kostendelersnorm (korting op de uitkering bij samenwonen) wordt minder vaak toegepast.

In Nijmegen is het mogelijk om een woning te delen met een dakloze. Zonder korting op uitkering of toeslagen en met begeleiding.

We hebben het bedelverbod tegengehouden.