Programma

Duurzame economie

Nijmegen de groenste

In het kort

De Nijmeegse economie wordt circulair en duurzaam.
Kleine, duurzame, coöperatieve en vernieuwende ondernemers krijgen ruimte en steun.
Onze bruisende en groene stad is superaantrekkelijk voor bezoekers.

GroenLinks staat voor een economie die schone, groene en duurzame bedrijven aantrekt en vasthoudt. Dit past bij de circulaire, eerlijke en groene stad die we voorstaan. Nijmegen kent een goed opgeleide bevolking en is door de hoogwaardige voorzieningen, groene omgeving en infrastructuur aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en werknemers. We investeren in de binnenstad, in duurzame bedrijvigheid, maar ook in groene werkgelegenheid en scholing, want de Nijmeegse economie is groen én sociaal.

Het midden- en kleinbedrijf levert een grote bijdrage aan de lokale werkgelegenheid, ook werken veel mensen in onze stad als zelfstandige. De gemeente kan hen helpen met informatie over ondernemerschap en verduurzaming. Leegstaande panden kunnen dienen als werkplaats en flexplek voor deze ondernemers, zzp’ers en forenzen. De talrijke creatieve en innovatieve initiatieven in onze stad krijgen de ruimte, ook om hun innovatieve producten en diensten in de etalage te zetten. Voor bedrijven met duurzame producten of dienstverlening maken we het extra aantrekkelijk om zich in Nijmegen te vestigen. 

Nijmegen heeft ook toeristen veel te bieden: een bruisende stad en een prachtige groene omgeving. En we worden internationaal steeds bekender met onze geweldige infrastructuur voor de fiets.

Onze actiepunten

 • 1Circulair en duurzaam

  De economische focus blijft gericht op circulaire economie en slimme duurzaamheid. Bedrijven die hieraan bijdragen, worden actief benaderd om zich te vestigen in onze stad. We kijken daarbij goed naar wat de regio nodig heeft.

 • 2Coöperaties steunen

  Waardevolle duurzame projecten die worden opgezet door ondernemers of inwoners krijgen ondersteuning. Ook bewoners die samen een coöperatie oprichten krijgen ondersteuning.

 • 3Lokaal inkopen

  De gemeente koopt lokaal in, wat werk oplevert voor bouwvakkers, installateurs en monteurs. De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om innovaties in duurzaamheid en circulariteit te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie. De gemeente stimuleert dat lokale instellingen en bedrijven hetzelfde doen. Is aanbesteding nodig, dan gebruiken we hiervoor een maatschappelijk tendersysteem.

 • 4Groene banen als toekomst.

  We stimuleren mensen een opleiding te volgen in de groeisectoren bouw, constructie en energie. We hebben menskracht nodig om mee te bouwen aan de energietransitie en verduurzaming van woningen, gebouwen en de opwekking van duurzame energie. Volwassenen helpen we om te scholen naar groene banen, zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers (slopen voor hergebruik), door samen met bedrijven van werkend leren een norm te maken in Nijmegen.

 • 5Gemeente jaagt aan

  Gemeente is aanjager van duurzame startups en sociale of coöperatieve ondernemingen die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Daar waar deze bedrijven behoefte hebben aan startkapitaal (en banken dit te klein bier of te risicovol vinden) helpt de gemeente, samen met het bestaande Nijmeegse bedrijfsleven, bijvoorbeeld met het opzetten van een investeringsfonds. Interessante Nijmeegse innovaties zetten we in de etalage door hun kennis en kunde in heel Nederland te promoten. 

   

 • 6Werken waar je woont

  We beperken het aantal reiskilometers door forenzen te helpen vaker in de woonregio te werken. In onze toekomstvisie komen daarvoor aantrekkelijke flexwerklocaties in Nijmegen. Op deze locaties kunnen forenzen in een prettige werkomgeving, tussen ‘collega’s van andere organisaties’, een belangrijk deel van hun werkweek prettig werken. Zo besparen ze veel tijd, spitsdrukte en brandstof.

 • 7Natuurtoeristen

  Nijmegen komt beter op de kaart te staan voor toeristen en dagjesmensen, o.a. door zich aan te sluiten bij het landelijke wandelnetwerk. Naast cultuur en historie profileren we de stad sterker op natuur en fietsrecreatie. Voor inwoners en toeristen is informatie over het prachtige groen in en rond de stad goed vindbaar.

 • 8Vuil = exit

  Voor de ontwikkeling van de haven bij het Maas Waalkanaal geven we alleen nog vergunningen af voor duurzame, circulaire partners met watergebonden bedrijvigheid en weinig uitstoot. Voor bedrijven die te veel uitstoten komt er een exitstrategie. Voor de middellange termijn (2030) onderzoeken we wat de functie wordt van het Oost Kanaalhavengebied.

 • 9Warme data

  Indien het wenselijk is dat een datacentrum zich vestigt in Nijmegen, dan alleen als het datacentrum zeer zuinig is in het verbruik van elektriciteit en water. Ook verwachten wij dat het enkel gebruik maakt duurzame energiebronnen. De restwarmte gebruiken we voor warmtenetten.

 • 10Geen dozen

  We gaan de ‘verdozing’ van het landschap tegen.

 • 11Nieuw = eerlijk

  We staan open voor nieuwe vormen van ondernemerschap, maar niet als dat ten koste gaat van het klimaat, eerlijke marktwerking of rechten van werknemers. We waken voor een race naar de bodem waar de werknemer of de natuur uiteindelijk de prijs betaalt. 

Dit hebben we al bereikt

Coöperaties kunnen nu net als ondernemers terecht bij het ondernemerspunt van de gemeente voor ondersteuning.

Horecaondernemers met een terras kregen een subsidie voor de aanschaf van verwarmde terraskussens die de veel minder duurzame stralende terrasverwarmers vervangen.

Tijdens de corona-crisis is er bemiddeld tussen horeca-ondernemers, vastgoedeigenaren en hypotheekverstrekkers, om de verliezen door de lock-down eerlijker te verdelen over de hele keten.

Samen met andere gemeenten in de regio stelden we het manifest “Toekomstbestendige economische visie op distributiecentra” op. Hiermee strijden we voor minder verdozing van het landschap en duurzame logistiek.

We zorgden ervoor dat er voor duurzame marktverkopers ruimte bleef bestaan rond evenementen als er vooraf goede afspraken met de gemeente worden gemaakt waarmee overlast wordt geminimaliseerd.

Bij het verdelen van de standplaatsen in de stad en op de markt krijgen verkopers met een mooie kraam, met een onderscheidend aanbod en die aan afvalpreventie- en scheiding doen voorrang.

Er komt een wisselkraam op de markt, waar ondernemers, kunstenaars en verenigingen elkaar afwisselen om elke weeks iets nieuws te laten zien aan de stad.

Verkopers van streekproducten maken een grotere kans op een plek op de markt.