Programma

Iedereen hoort Erbij. Verschillen Moet je vieren

In Nijmegen zetten we principes om in actie

“Als voorlichter hoop ik mensen te informeren over gender- en seksuele diversiteit, door middel van persoonlijke verhalen verbinding en begrip te creëren en te werken aan een stad waar iedereen zich thuis kan voelen”

Mart van Doorn, lid van Team Voorlichting COC regio Nijmegen

“Met het openhouden van de tippelzone heeft Nijmegen een veilige werkplek voor sekswerkers open gehouden én laten zien dat sekswerkers er in Nijmegen bij horen.”

Nijmeegse sekswerker

“We willen de stad laten meedoen met het dekoloniseren van het verleden en de samenleving, van de burgemeester tot aan kinderen op de basisschool.”

Suus te Braak van Dare to Decolonize

Nijmegen is van ons allemaal. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Ook Nijmegenaren krijgen te maken met discriminatie, racisme, uitsluiting en onveiligheid op basis van wie ze zijn of hoe ze eruitzien. In onze stad doen we er alles aan om racisme en discriminatie aan te pakken, we ondersteunen mensen gericht als dat nodig is en maken van Nijmegen een inclusieve stad, waar diversiteit ruimte krijgt en gevierd kan worden. 

Toegankelijkheid
Een stad die toegankelijk is voor iedereen, daar gaan we voor. We maken alle Nijmeegse sportaccommodaties toegankelijk voor iedereen en gaan aan de slag om woonvoorzieningen voor mensen met een beperking beter te regelen. Daarnaast maken we een ambitieus, doorlopend en concreet actieprogramma voor de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. 

Antiracisme
GroenLinks Nijmegen is hard tegen racisme. We treden actief op tegen racisme en discriminatie op het werk. En actief inclusie- en diversiteitsbeleid – met aandacht voor anti-racisme en discriminatie- wordt een voorwaarde om subsidies van de gemeente te krijgen. Geen inclusie = geen geld. Van Keti Koti maken we een officiële Nijmeegse feest- en herdenkingsdag. 

LHBTIQ+
We beschermen LHBTIQ+’ers door hen meer aandacht te geven in ons veiligheidsbeleid, zorgen ervoor dat de gemeente genderneutraal taalgebruik hanteert en doen onderzoek naar de positie van transgenders op de Nijmeegse arbeidsmarkt. Daarnaast houden we rekening met verschillende gezinssamenstellingen en samenleefvormen en worden organisaties die zich inzetten voor inclusie, diversiteit en anti-racisme actief ondersteund. 

Sekswerkers
Sekswerk is werk. We decriminaliseren sekswerk en verbeteren de werkomstandigheid en veiligheid voor en met hen. Ook buiten de tippelzone. Ook wordt het verkrijgen van vergunningen voor zelfstandige sekswerkers makkelijker gemaakt.

Dare to Decolonize is een collectief dat werkt op basis van “take overs” in de vorm van gesprekken en evenementen die lijden tot verbinding op de onderwerpen inclusie, racisme, discriminatie en diversiteit. Hiermee willen we de stad laten meedoen met het dekoloniseren van het verleden en de samenleving, van de burgemeester tot aan kinderen op de basisschool. Om dit voor elkaar te krijgen is er ruimte voor dialoog en zichtbaarheid nodig.


Suus te Braak van Dare to Decolonize

Met het openhouden van de tippelzone heeft Nijmegen een veilige werkplek voor sekswerkers open gehouden én laten zien dat sekswerkers er in Nijmegen bij horen. Dat is natuurlijk heel mooi, maar er moet nog veel meer gebeuren. Het decriminaliseren van sekswerk is een landelijke aangelegenheid, maar dat kan in Nijmegen al in beleid gebeuren. Door het actief betrekken van sekswerkers bij beleid, het makkelijker uitgeven van vergunningen en sekswerkers te behandelen als ieder andere werknemer of zelfstandige. 


Nijmeegse sekswerkeR
Bekijk meer speerpunten

Nijmegen de Groenste stad van het land

Bekijk speerpunt

GROENLINKS WIL EEN SOCIALE GROENE REVOLUTIE. EN SNEL GRAAG!

Bekijk speerpunt

GROENLINKS IS DE ULTIEME JONGERENPARTIJ

Bekijk speerpunt

Iedereen een goed huis. Alle huizen groen.

Bekijk speerpunt