Programma

Nijmegen de Groenste stad van het land

In Nijmegen zetten we principes om in actie

“Ik zie dat de gemeente haar best doet om de stad groen te maken, maar het is niet genoeg. De mooie projecten, de zogenaamde pareltjes, zijn vaak kleine, geïsoleerde plekjes. Als je de natuur echt de stad in wilt halen, moet je zorgen voor verbindingslijnen van groen door de wijken heen.”

Ineke van Middelkoop, bioloog

“Ik maak me zorgen over hoe wij voor onze aarde zorgen. Stadslandbouw is voor mij een manier om een positieve bijdrage te leveren. Geen plastic verpakkingen, geen gif, gezonde bodem, biodiversiteit, binnen 5 km geconsumeerd. Gelukkig vinden steeds meer mensen dat belangrijk.”

Sam Emons, zelfoogsttuin Gelukkige Groentes

“We blijven knokken voor elke boom”

Volkert Vintges

De natuur is in de stad, niet alleen eromheen. We willen meer ruimte maken  voor natuur en groen als basis voor een gezonde stad. We knopen parken, openbaar groen en groene routes aan elkaar en verbinden die met het buitengebied. Zo groeit een Nijmeegs ecologisch netwerk.

Onbetaalbaar
Er komt dus, als het aan GroenLinks ligt, meer ruimte voor echte natuur en meer biodiversiteit. Groen en natuur krijgen als ‘waarde’ op zichzelf een plek in plannen voor nieuwbouw, renovatie en openbare ruimte. We blijven knokken voor meer groen in plaats van stenen. Want naast onbetaalbaar is natuur onmisbaar: 
• om de stad koel te houden in de zomer 
• om water op te vangen en vast te houden
• om te kunnen spelen en bewegen 

“Elke stoeptegel telt! Geveltuintjes, groene winkelstraten, wadi’s in de wijken en bomen en struiken waar het maar kan.”

Gezond
We stimuleren duurzame stadslandbouw. Want stadslandbouw, moestuinen en schooltuinen dragen bij aan duurzaam en gezond voedsel en maken bewoners bewuster van een gezond en duurzaam voedingspatroon. We willen mensen ook beter informeren over duurzaam en gezond voedsel en regionale inkoop en verkoop van voedsel stimuleren.
Hier lees je hoe we Nijmegen nog groener maken. 

Schoon
We dringen vervuiling van onze leefomgeving maximaal terug: een gezonde stad is ook een schone stad. Vervuilende auto’s, industrie en onze consumptiemaatschappij, passen niet bij de schone en groene stad die we willen zijn. Schoon vervoer wordt de norm en we zetten in op zero-emissiezones om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bedrijven controleren we streng op deze vereisten, gaan ze niet schoner produceren, dan moeten ze vertrekken. 

Schoner
We blijven zoeken naar manieren om de stad schoner te maken dan de wettelijke minimum vereisten. Landelijke regels kunnen we niet veranderen, maar we kunnen in Nijmegen wel laten zien dat we het beter doen; schoner, radicaler en met zorg voor onze omgeving. GroenLinks kiest dus zeker voor groen boven auto’s, want auto’s vragen ruimte, zijn ongezond en slecht voor het milieu. Wij willen nóg meer ruimte voor lopen, fietsen en duurzaam openbaar vervoer. 
Hier lees je hoe we Nijmegen nog schoner maken. 

Stadslandbouw gaat ook over samenleven

“Ik maak me zorgen over hoe wij voor onze aarde zorgen. Stadslandbouw is voor mij een manier om een positieve bijdrage te leveren. Geen plastic verpakkingen, geen gif, gezonde bodem, biodiversiteit, binnen 5 km geconsumeerd. Gelukkig vinden steeds meer mensen dat belangrijk.” 

“Wat ik verder heel gaaf vind, is dat hier heel verschillende mensen komen. Jong, oud, grote en kleine portemonnee. Want meedoen aan zo’n initiatief gaat ook over samenleven: je hebt contact met je boer en met mensen die ook in de tuin zijn. Je deelt met anderen de behoefte om bewuster te consumeren, om meer tijd te nemen voor je eten.”

“Wat ik van de gemeente nodig heb? Dat we op het perceel voorzieningen kunnen treffen waarmee we efficiënter en rendabeler worden: vergunningen voor kassen en een keet die er mag staan. ‘Verrommeling’ is vaak een ambtelijke drempel waar we tegenaan lopen.  Jammer!”

Sam Emons, mede-eigenaar en initiatiefnemer zelfoogsttuin Gelukkige Groentes

Groene lijnen in plaats van geïsoleerde eilandjes

“Ik zie dat de gemeente haar best doet om de stad groen te maken, maar het is niet genoeg. De mooie projecten, de zogenaamde pareltjes, zijn vaak kleine, geïsoleerde plekjes. Als je de natuur echt de stad in wilt halen, moet je zorgen voor verbindingslijnen van groen door de wijken heen. Dus vanuit de stuwwal, via aaneengesloten groene lijnen en rustgebiedjes door de wijken, naar bijvoorbeeld een stukje stuwwal verderop of de stad in. Flora, fauna en bodemleven krijgen daardoor de gelegenheid om echt de stad binnen te dringen.” 

“Ik merk in mijn wijk (Hengstdal) dat men er graag bij betrokken wordt en mee wil helpen met het onderhoud. In het Limospark lukt dat heel goed, hoewel de recreatieve druk op dat park eigenlijk te groot is. Er zijn nog genoeg wijken waar veel ruimte is en dus veel kansen voor de natuur. De gemeente moet die kansen pakken en zorgen voor een kaart met groene lijnen, in plaats van geïsoleerde eilandjes.”

Ineke van Middelkoop, inwoner van Nijmegen,  bioloog
Bekijk meer speerpunten

Iedereen hoort Erbij. Verschillen Moet je vieren

Bekijk speerpunt

GROENLINKS WIL EEN SOCIALE GROENE REVOLUTIE. EN SNEL GRAAG!

Bekijk speerpunt

GROENLINKS IS DE ULTIEME JONGERENPARTIJ

Bekijk speerpunt

Iedereen een goed huis. Alle huizen groen.

Bekijk speerpunt