Programma

Iedereen een goed huis. Alle huizen groen.

In Nijmegen zetten we principes om in actie

“Het aantal dakloze mensen is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Iedere dakloze kost de Nederlandse staat €30.000 tot wel €100.000 per jaar. Dus zelfs als het je niets boeit dat mensen op straat moeten leven, is het slim om ze een huis te geven.”

Cody Hochstenbach, stadsgeograaf Universiteit van Amsterdam

“GroenLinks is dubbel gemotiveerd om iedereen een dak boven zijn hoofd te geven. Het is slim en verstandig qua maatschappelijke kosten, maar vóór alles is het een mensenrecht. En in Nijmegen zorgen we voor elkaar. Punt.”

Quirijn Lokker, lijsttrekker GroenLinks Nijmegen

“Je huis verdubbelt in waarde, terwijl je ligt te slapen. Hoe is dat eerlijk?”

Tim ’S Jongers, overheidsadviseur, schreef ‘Gezichten van een onzeker bestaan’ en groeide op in armoede

“We willen bouwen binnen de grenzen van de stad en niet in de natuur eromheen: inbreiden dus. Dat kan en daar zijn we ook al druk mee bezig: in de Waalsprong, het Waalfront, het stationsgebied, Kanaalzone/Winkelsteeg en Heyendaal. We zorgen daarbij voor afwisseling: wonen, werken en winkelen door elkaar.”

Noël Vergunst, wethouder

Een goed dak boven je hoofd is een grondrecht. Maar goed én betaalbaar wonen is voor steeds minder mensen vanzelfsprekend: Nijmegen staat in de top 3 van steden met de hoogste woningnood. Studenten, ouderen, starters op de woningmarkt, maar ook veertigers met een middeninkomen kunnen nauwelijks iets vinden. Juist voor deze groepen moeten we dus blijven bouwen. En bouwen? Dat moet altijd groen: circulair en natuurinclusief.

Sociaal bouwen
We bouwen naar behoefte: dus voor degenen met echte woningnood. En we bouwen sociaal: zolang het landelijke woonbeleid het vooral rijke mensen gemakkelijk maakt, investeren we in Nijmegen extra hard in goed wonen voor degenen die weinig geld hebben. Wat we ook stimuleren: dat je op de plek waar je woont mensen tegenkomt die anders zijn dan jij. Dus meer sociale woningbouw in ‘dure’ wijken zoals Hazenkamp en de Kwakkenberg. En meer dure huizen in wijken zoals Heseveld en Hatert.

En we blijven uiteraard bouwen voor studenten. We moeten zuinig zijn op onze young vibe en zorgen voor een warm and welcoming city.

Creatieve oplossingen
Wonen komt bij GroenLinks trouwens in veel vormen: woongroepen, samen bouwen én creatief zijn met bestaande huizen: we kunnen optoppen (een woonlaag erbovenop) en aanhoeken (ertegenaan). Maar ook: splitsen! Als mensen ouder worden, wordt hun huis vaak te groot. GroenLinks wil het makkelijk maken om huizen op te splitsen. Kortom: alles wat duurzaam is en zorgt voor meer betaalbare woonruimte, stimuleren we.

Het kanaal als nieuwe hotspot
We gaan flink investeren in de wijken rondom het kanaal zoals Neerbosch-Oost, Lindenholt, Dukenburg en Hatert. Daar zijn we al volop mee bezig: er komen duizenden huizen – toekomstbestendig en energieneutraal! Je kunt er straks wonen, werken en winkelen. En heerlijk wandelen over promenades en stadsstranden.

Nieuw moet groen
In 2030 is in Nijmegen alle nieuwbouw circulair! Materialen moeten zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden, denk aan houtskeletbouw. Ook willen we dat alle nieuwbouw en renovatie natuurinclusief gebeurt en energieneutraal, met maximale benutting van het dak voor zonnepanelen. We gaan alleen met projectontwikkelaars in zee als aan een uitgebreide set groene voorwaarden is voldaan.

Wonen in het groen
Je woont niet alleen in een huis, maar ook in een buurt, in een stad. Ook als je woont in een stad, heb je recht op gezonde lucht en een groene omgeving. Hoe groen? Dat lees je hier.

Zuinig wonen
Een geïsoleerd huis is een goedkoop huis. Hier lees je hoe we energie-armoede tegengaan.

En hier vind je al onze concrete actiepunten: zo gaan we zorgen voor een goed huis voor iedereen.

Bekijk meer speerpunten

Iedereen hoort Erbij. Verschillen Moet je vieren

Bekijk speerpunt

Nijmegen de Groenste stad van het land

Bekijk speerpunt

GROENLINKS WIL EEN SOCIALE GROENE REVOLUTIE. EN SNEL GRAAG!

Bekijk speerpunt

GROENLINKS IS DE ULTIEME JONGERENPARTIJ

Bekijk speerpunt